• 05305430358
  • info@mehmetakbulut.net
  • İstanbul, Turkey
Dijital Pazarlamanın Önemi

Dijital Pazarlamanın Önemi

Dijital Pazarlama Teknolojinin gelişmesi, internetin yaygınlaşması ve pandemi sürecinin insanları dijitale yöneltmesiyle birlikt çok büyük bir ivme kazanmıştır. Dijital dünyada firmalar çeşitli dijital pazarlama araçlarından yararlanmakta ve faaliyetlerini bu yönde sürdürmektedirler. Website tasarımlarının yaygınlaşması, işletmelerin hemen hemen hepsinin website tasarımını bir gereklilik olarak görmesi internet çözümleri konusunda farkındalık oluşturma ve diğerlerinden ayrılma konusunu önemli hale getirmiştir. Rakip firmaların dijital faaaliyetlerine karşılık firmalar birbiri…